Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2015

23:11
7788 dd56
23:06

April 28 2015

01:17
8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viaslowik slowik

April 12 2015

00:02
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viaslowik slowik

April 11 2015

23:37
Wiesz - moja podejrzliwość, moja nieufność do ludzi jest straszna. To przekonanie, że nikt mnie nie może lubić ani cenić (...). Nie wiesz, jakie to ciężkie wietrzyć wszędzie maski, nawet u tych ludzi, którzy odnoszą się do nas z miłością. Nigdy chyba nie będę mógł naprawdę kochać - bo będę wolał zdławić w sobie sentymenty niż czuć, że miłość czyjaś do mnie jest oparta na tkliwości w stosunku do biednych i słabych istot. Czuję, że jestem właściwie zupełnie wykolejony - zgubiłem rzeczywistość - obracam się w sferze urojeń. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 3 II 1931)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaslowik slowik

March 22 2015

21:40
1494 c81f 500
Reposted fromfelicka felicka viaslowik slowik
21:35
21:35
4247 1294 500
Nowy Świetlicki, Jeden.
21:33
Reposted fromoll oll viababyjane babyjane
21:31
21:28
wszystkie słowa już były
— Hanna Krall
Reposted fromprzeblyski przeblyski viababyjane babyjane

March 07 2015

02:03
0206 34d5
2015
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viaastair astair

March 05 2015

02:53
9678 2376 500
Reposted fromrockmusic rockmusic viaunco unco
02:53
9756 0ef4 500
mine
Reposted fromastair astair viaunco unco
02:23
Tę wąską, czarną gumkę, którą ściąga włosy,
w nocy nosi na ręce, żeby nie zginęła,
jej nocne obyczaje są zaskakujące,
długo by można na ten temat.

Wyjechała, lecz wróci i niech wraca ciągle,
niech ciągle powracają jej popołudniowe,
poranne i wieczorne obyczaje, znowu
mam życie, ona mi je robi.
— Świetliki, O.
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viaunco unco

March 03 2015

00:32
1106 df32 500
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viaunco unco
00:08
Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję.
— M. Białoszewski
Reposted frompanizwasem panizwasem viaznikajac znikajac
00:08
a czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę - jak male dziecko. a przecież kiedy mam mówić obracam wszystko w żart, i nic nie mówię. słów mi brakuje - tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić co się myśli naprawdę.
— Wojaczek

December 26 2014

23:41
6331 fe71 500
Reposted bystulte stulte

December 12 2014

00:21
4310 15da
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades viamisza misza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl